[  1]  Gerick. lib. 5. cap. 10
putat Ricciolus
[  2] 
refrangentem aeris sphaeram circiter
[  3] 
ad 4 mil. (Germ.) se extendere.
[  4] 
et Luna ad quancunque in meridiano
[  5] 
altitudinem suas variant magni–
[  6] 
tudines
apparentes, et ideo quando
[  7] 
elevatiores sunt seu in signis
[  8] 
borealibus minores videntur, humiliores
[  9] 
vero in meridiano, seu in signis austra–
[ 10] 
libus, majores.
       
[ 11]  cap.11.
Non dantur
[ 12] 
[ 13] 
nec datur terraeaphelium et
[ 14] 
perihelium,
ad
et
datur motus
[ 15] 
Eccentricus sed quod solem
[ 16] 
et Lunam nunc majores nunc
[ 17] 
minores videmus causa est aer
(+
[ 18]  haec controversia definiri posset, si
[ 19]  sol simul observaretur ex diversis
[ 20]  locis, ubi uni est in signis depressio–
[ 21]  ribus, alteri in altioribus, et conferantur
[ 22]  diametri apparentes, notatis caeteris
[ 23]  circumstantiis factisque saepe experi–
[ 24]  mentis, unde determinari posset
[ 25]  an haec a refractione, an a
[ 26]  majore propinquitate +).
Exemplum
[ 27] 
momentaneae alterationis aeris habes
[ 28] 
in
Optica Astronomica
Kepleri
[ 29] 
qui asserit anno 1588. die 2 Mart.
[ 30] 
captam differentiam in meridiano
[ 31] 
altitudinis marginum lunae fuisse eodem
[ 32] 
die modo 31', modo
, modo
[ 33] 
minut. et die praecedente 33'.
[ 34] 
Deinde Luna existente in media
[ 35] 
longitudine anno 1591 die 22 Febr.
[ 36] 
observata, bis 31' sexies 32' septies
[ 37] 
33', sexies 34' minut. Ecce varia–
[ 38] 
tiones unius diei. Et Gemma Frisius
[ 39] 
testatur in
Radio Astronomico
observa–
[ 40] 
tam sibi anno 1542. die 15 Xbr. paulo
[ 41] 
post quadraturam Lunae diame–
[ 42] 
trum apparentem 30' min. quo
[ 43] 
tempore debuit juxta Ptolemaeum
[ 44] 
(quia Lunaeperigaeae in quadraturis
[ 45] 
dat distantiam semid. terrae
[ 46] 
unde sequeretur diametrum apparentem
[ 47] 
tunc fuisse 56. min. hoc est pene
[ 48] 
duplo majorem, quam naeApogaeae
[ 49] 
in copulis esse) 50' min et plus. Sed
[ 50] 
alii longe minorem diametrum Lunae
[ 51] 
observarunt in omni quadra. Ricciol.
[ 52] 
lib. 4 cap. 14. n. 2.
Sol ex dictis
[ 53] 
debet major apparere nobis
[ 54] 
in signo Australi Capricorno,
quam
[ 55] 
seu tempore hyberno, quam
alias
[ 56] 
tempore aestivo, in Cancro, signo
[ 57] 
boreali. Nec unquam conveniunt
[ 58] 
Astronomi in assignandis Apogaeis
[ 59] 
et perigaeis et apparentibus in iis
[ 60] 
diametris luminarium. Et quod solis
[ 61] 
[ 62] 
probare volunt Ricciolus
Alm. lib. 3
[ 63] 
cap.10 schol. num. 2 et lib 4. cap.
[ 64] 
16 in schol. incertum fatetur. Quod
[ 65] 
vero allegant majorem minoremque
[ 66] 
inventam Lunae parallaxin in
[ 67] 
eadem distantiam a vertice, opus est
[ 68] 
observationibus et forte fieri potest, ut non–
[ 69] 
nunquam Terra Lunam nonnihil
[ 70] 
attrahat ut globus plumulam. Etiam
[ 71] 
istae parallaxium differentiae ex diversa
[ 72] 
aeris constitutione esse possunt. Copernicus
[ 73] 
et Tycho quippe septentrionaliores minorem
[ 74] 
parallaxin quam Ptolemaeus invenere
[ 75] 
et Ptolemaicam contrahendam putavere.
[ 76] 
Dicunt Astronomi ex observationibus
[ 77] 
aequinoctiorum constare solem in
[ 78] 
semicirculo boreali (ab initio scili–
[ 79] 
cet
aeris
per Cancrum ad Libram)
[ 80] 
versari diebus 186 vel 187. at
[ 81] 
in semicirculo Australi ab initio
[ 82] 
[ 83] 
diebus duntaxat ab 178 vel 179. Diversi–
[ 84] 
tatem hanc itaque tribuunt apogaeo
[ 85] 
et perigaeosolis, quod scilicet in eo
[ 86] 
quadrante in quo longiores moras efficit
[ 87] 
sit Apogaeumsolis et contra. Sed ab Hipparcho
[ 88] 
usque ad Albategnium morabatur in primo
[ 89] 
quadrante Ecliptico pluribus diebus et horis
[ 90] 
quam in 2do quadrante,
[ 91] 
et in secundo pluribus quam in quarto,
[ 92] 
et in quarto pluribus quam in tertio
[ 93] 
ita ut in semicirculo ascendente a Ca–
[ 94] 
pricorni scilicet initio per arietem ad
[ 95] 
initium Cancri pluribus moraretur,
[ 96] 
quam in semicirculo descendente
[ 97] 
ab initio Cancri per libram ad initium
[ 98] 
Capricorni, consequenter cursus solis jam
[ 99] 
foret inversus et moram quam habuit
[100] 
[101] 
ad arietem, jam habet ab ariete per
[102] 
Ergo tunc
[103] 
quoque ab Hipparcho ad Albategnium
[104] 
Apogaeum fuit in signis Australibus quod
[105] 
non concedent Astrologi. Ergo res ista
[106] 
omnis incerta. Adde quod motus in Tabulis uni–
[107] 
formis apparentiae ab aere consentit
[108] 
Claramont. de universo lib. 3 et Fracastorius.


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 2
text replacement


back to index
Catalogue information