[  1]  Gerick. lib. 5. c. 12
Remissius
[  2] 
movetur aer sub Tropicis, ubi gyratio
[  3] 
terrae celerior, hinc retardatio ejus,
[  4] 
quia minus capax impetus impressi
magni
, quam
[  5] 
aqua aut alia corpora solida, at levio–
[  6] 
ris est magis proportionaliter capax,
[  7] 
credendum et majorem esse adhuc retarda–
[  8] 
tionem aeris altioris.
       
[  9]  Cap. 18.
Corpora lucida
[ 10] 
et luminosa, quo magis removentur,
[ 11] 
hoc magis inclarescunt, ut nubes circa
[ 12] 
occasum solis instar solis radiare cernimus,
[ 13] 
et si a luna longius recederemus, fulgeret
[ 14] 
nobis tandem quasi stella, quia omnes colores
[ 15] 
ob distantiam evanescunt, luce ipsa
[ 16] 
evanescente tantum omnium postrema.
       
[ 17]  Cap. 22.
Quod ad Lunae
[ 18] 
distantiam, Parallaxis ejus communior est 53.
[ 19] 
minutorum hinc sequitur ex Tabula sinuum
[ 20] 
distare a terra 64 semidiametris terrae.
[ 21] 
53 minutorum parallaxis obser–
[ 22] 
vatur cum luna est in signis Borealibus,
[ 23] 
id est elevatur et ideo minus subjecta
[ 24] 
refractionibus. Diameter lunae appa–
[ 25] 
rens ut plurimum 30 min. semidiameter
[ 26] 
Lunae 42 milliarium Germanicorum.
       
[ 27]  Cap. 25.
Petrus in Ep.
[ 28] 
priorem coelum et terram fuisse ex aqua
[ 29] 
et diluvio periisse. Ideo intelligenda in
[ 30] 
scriptura sacra coeli voce: aer.
[ 31] 
       
Ad Gerickii lib. 5. Appendix de Cometis
[ 32] 
sunt Epistolae inter Gerickium
[ 33] 
et Stanislaum Lubieniecium de Lubie–
[ 34] 
niez Eq. Polonum, insertae Theatro Co–
[ 35] 
metico Amst. 1668. a fol. 453 ad
[ 36] 
fol. 465.
Hypothesis est Gerickii
[ 37] 
de Cometis. Tubos opticos ostendere nil
[ 38] 
esse Cometas quam nubem conglobatam
[ 39] 
solaribus radiis illuminatam, tempestas
[ 40] 
aliquando avulsa instar pyroboli, superata
[ 41] 
pondere suo in tertiam usque aeris regionem
[ 42] 
eluctatur.
Ibique
Cauda variat appa–
[ 43] 
rentiam secundum solis et oculi dispositio–
[ 44] 
nem.
(+ Haec cum motu difficulter concilia–
[ 45] 
buntur nisi is rectus seu trajectionis. +)
[ 46] 
Parallaxis hic difficilis, ob motum
[ 47] 
cometae,
qui non
et ipsius
qui non
[ 48] 
potest constanter in uno loco observari.
[ 49] 
(+ Imo possunt conferri
diversorum
momento–
[ 50] 
rum eorundem observationes. Potest etiam
[ 51] 
aliquid colligi ex motu cometae de
[ 52] 
motu terrae +).
Cometae non videntur, ut
[ 53] 
Luna per totum terrarum orbem.
[ 54] 
Possunt attolli ad 100 forte miliaria
[ 55] 
caeterum non egredi aereas regiones,
[ 56] 
quia ipsorum caudae sunt umbrae lumi–
[ 57] 
nosae seu refractiones radiorum la–
[ 58] 
rium, nam in aethere non essent
[ 59] 
caudati, sed criniti seu rosae; quibus–
[ 60] 
cum aliter comparatio est, quique
[ 61] 
probabiliter quiescunt etsi ob mo–
[ 62] 
tum annuum
terrae
moveri videantur, nisi
[ 63] 
forte a sole attrahuntur, ignis enim
[ 64] 
attrahet aerem.
(+ Notandum quod
[ 65] 
princeps Robertus dicebat, ut mihi
[ 66] 
retulit der domscholaster zu
[ 67]  Maynz, in America quandam
[ 68] 
quasi stellam orkani periodici
[ 69] 
post aliquot annos redeuntis
[ 70] 
praesagam haberi. +)        
[ 71] 
Gerick. ad lib. 5. append. p. 189.
De
[ 72] 
homunculo ita loquitur.
In
vitro
ob–
[ 73] 
longo angustoque vasculo vitreo
instar
[ 74] 
canalis facto imaguncula quaedam viri
[ 75] 
ex ligno artificiose ita facta, ut
[ 76] 
aere sustineatur, et ab eo libere moveatur
[ 77] 
et digito mutationem aeris ejusque
[ 78] 
ponderis pro diverso tempore indicet
[ 79] 
si imaguncula solito inferius se
[ 80] 
demittat, indicio id est aerem prae–
[ 81] 
ter solitum leviorem esse factum, et tum
[ 82] 
quoque experientia probat magnas
[ 83] 
et horrendas extitisse tempesta–
[ 84] 
tes. Lubieniecius in respondendo
[ 85] 
assumit vas esse aeris vacuum,
[ 86] 
quod tum Gerickius ei non scriψerat.
[ 87] 
Id Gerickius in respondendo
[ 88] 
quasi assumit cum ait p. 195
[ 89] 
quod attinet homullum ligneum
[ 90] 
quem in vase vitreo oblongo
[ 91] 
aere vacuo constitutum (+ forte
[ 92] 
intellexit: super , insistere scilicet
[ 93] 
columnae vitreae aere vacuae +)
[ 94] 
eum primo ea intentione non
[ 95] 
confeci, plurimum assurgit index
[ 96] 
si aer multum aerem attraxit.
[ 97] 
Nondum periculum sui virun–
[ 98] 
culi in oceano factum.
       
[ 99] 
Gerick. lib. 6. cap. 4.
Eos qui fixas circa ter–
[100] 
ram agunt cum Mich. Havemanno comparat,
[101] 
ei rustico comparat, qui ut Panem asse emtum
[102] 
domum deduceret, currum commodato sumtum
[103] 
trahebat.
       
[104] 
Cap. 5.
[105] 
potest esse motus corporis extra suum centrum, sine
[106] 
alterius corporis adminiculo, etsi possit mente
[107] 
fingi.
       
[108] 


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 2
text layer 3
text replacement
deletion 1
insertion 1


back to index
Catalogue information