[  1]  Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 48.
[  2]  Motus per perpendicularem ad motum per inclina–
[  3]  tam in eandem basin, est ut inclinata ad per–
[  4]  pendicularem. Et ita fit permutatio.       
[  5]  Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 53.
[  6]  Causa diversitatis
raritatis et densitatis est
gra
rari
gra–
[  7] 
vitatis et levitatis est raritas et densitas
.       
[  8]  Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 58. Libra plumae et plumbi sunt ejusdem ponderis, non
[  9]  tamen ejusdem gravitatis, requirit enim
plumbum
[ 10] 
diversam
gravitatis comparatio aequalitatem extensionis.
       
[ 11]  Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 62.
[ 12] 
Corpus leve non fertur sursum a principio in–
[ 13] 
trinseco,
rectissime. Gravitas per naturam inten–
[ 14]  dit ad constituendum globum, levitas absoluta dissol–
[ 15]  veret globum (+ NB. talis esset levitas ab–
[ 16]  soluta in
radiis
sole perpetuo extrorsum
[ 17]  agente. +) Rationes habet egregias, quia
[ 18]  [4.]si
sit vas 40 libras aquae continens,
et
sit lignum
[ 19] 
immersum pendens 10 libras,
si aquam et lignum
[ 20]  simul etiam dum acsendere
nititur appendas,
[ 21] 
50 libras invenies.
(+ NB. at aliud forte,
[ 22]  si res insit quae Elatere sursum tendat,
[ 23]  ut res arcu explosa, piscis, ut Schwenterus
[ 24]  ait NB. +) [5.]
Si vas aqua plenum perfodia–
[ 25] 
tur ad basin seu fundum et acus levissima lig–
[ 26] 
nea v.g. immergatur in cylindrum aquae fora–
[ 27] 
mini respondentem, nullo modo emergit
[ 28] 
quia scil. ab aqua deorsum fluente non extrudi–
[ 29] 
tur vel exploditur, atqui revera e–
[ 30] 
mergeret, si ab intrinseco sursum ascenderet.
[ 31]  (+ NB. notabile experimentum hydrosta–
[ 32]  ticum. +)
Deinde quando ventus per lineam ho–
[ 33] 
rizontalem Paulo vehementius flat, nihil
[ 34] 
fumi ex camino erumpit (+ NB. +) quia
[ 35] 
scilicet aër non descendit a vento actus, igitur
[ 36] 
ideo fumus ascendit quia ab aëre extru–
[ 37] 
ditur. Aër rarior ab aestu non ita fumum ex–
[ 38] 
trudit quia
tunc
levior est
; et sane haec de
[ 39]  fumo tractatio multum ad rem pertinet.
[ 40]  Ergo fumus non propria levitate surgit
[ 41]  si virgula lignea immersa extruditur, quo
[ 42]  plus est aquae fortius extruditur non
[ 43]  deberet si propria vi surgeret. Aristotelis
[ 44]  autoritas contraria hic non est curanda.
[ 45]  Nam idem quoque statuit
ex duobus corporibus
[ 46] 
inaequlibus
majoris
ejusdem materiae et figurae
[ 47] 
majus
velocius descendere: ex duobus aequa–
[ 48] 
libus, sed
disquiponderantibus gravius in grav–
[ 49]  itatis ratione velocius descendere. Item
grave
[ 50] 
per diversa media in ea proportione de–
[ 51] 
scendere, in qua est unum medium alio densius.
[ 52] 
        Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 69.
[ 53] 
In descensione et gravitatione gravium in aliquo
[ 54] 
medio momenta librae quasi observari possunt,
[ 55] 
accepta aequali extensione, ut in libra ae–
[ 56] 
qualibus distantiis. Nam si partes extru–
[ 57] 
dentes in eadem extensione sunt gra–
[ 58] 
viores irruentibus, natat, non de–
[ 59] 
scendit grave.
Unde semper pars extru–
[ 60] 
dendi non extruditur; quae
Corpus
grave
[ 61] 
quadruplo densius velocius descendet quam
[ 62] 
duplo densius.
[ 63] 
        Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 71.
[ 64] 
Globus plumbeus velocius descendit quam li–
[ 65] 
gneus. At si sibi imponantur,
ita at plumbeus
ligneus imponatur plumbeo
, descendent
[ 66] 
simul quasi conferruminata. Huius rationem
[ 67] 
non reddit Honoratus Fabri solidam. Ego
[ 68] 
hanc affero, quia ne detur vacuum
grande
non sepa–
[ 69] 
rantur seu cohaerent. Sed experientia quaerenda
[ 70] 
est. Videtur tamen ipse innuere negatam sibi
[ 71] 
a quibusdam descensus inaequalitatem.
[ 72] 
        Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 78.
[ 73] 
Cum acuminata corpora facilius medium fin–
[ 74] 
dant, hinc naves mucrone aquas secant, globus
[ 75] 
velocius descendit quam cubus, cubus angulo quam
[ 76] 
plano, de proportione alibi. Duo globi diver–
[ 77] 
sae
gravitatis oe
materiae inaequaliter descendunt.
[ 78] 
        Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 81.
[ 79] 
[Coroll. 3.] Nullius momenti est argumentum vulgare
[ 80] 
contra motum in vacuo dicunt enim fore
[ 81] 
infinite celerem seu instantaneum, id est
[ 82] 
nullum, sed hoc ait non esse necesse. Sit enim in–
[ 83] 
quit in motu in vacuo ut 1.
in motu in medio
[ 84] 
aeque denso ut
o.
In medio duplo rariore
[ 85] 
erat ut
,
in triplo rariore ut
[ 86] 
egregie. [4.] Hinc porro celeritatis gravium inae–
[ 87] 
qualiter inaequalis in mediocri altitudine nul–
[ 88] 
la est differentia sensibilis. v.g. sit lapis 2000
[ 89] 
mahl gravior aëre, lignum 500 mahl, detrahitur
[ 90] 
aquae
lapidi
gravitatis in vacuo, seu per se
.
[ 91] 
ligno
.Unde in aëre lapis descendet ut 1999
[ 92] 
lignum ut
. caeterum habenda ratio
[ 93] 
non tantum gravitatis medii, sed et implexio–
[ 94] 
nis seu tenacitatis, qua nec aër omnino caret,
[ 95] 
quae multum retardat, hinc corporum levissimorum
[ 96] 
in aëre tardatur motus.
Hinc forte funependulum
[ 97] 
longissimum pauciores aestate dato tempore conficit
[ 98] 
vibrationes, quam hyeme. Quod crebriora tunc halituum a
[ 99] 
calore filamina. Ergo male quidam, si verum est, referunt in
[100] 
motum terrae.
[101] 
        Honor. Fab. tract. φysic. 1. lib. 4. prop. 84.
[102] 
Si aqua in Vase perforato contineatur et lamina lignea
[103] 
levissima vel palea respondeat foramini vel sit
[104] 
intra cylindrum aquae cujus foramen est basis nullo
[105] 
modo sursum extruditur. [...] Hinc si quando occurrant
[106] 
aquarum voragines levissima etiam corpora absor–
[107] 
bentur. [...] Hinc si lagenam aqua plenam invertas le–
[108] 
vissima etiam corpora cum aqua per lagenae collum
[109] 
descendunt.
Haec ratio et in vorticibus fluminum
[110] 
ii autem in gyros eunt, quia cum recta intrare
[111] 
non possit ob aerem explodendum circulo constat
[112] 
qua
exemplum
habemus et in calamo volatili.
[113] 
       
[1]  O. nam. 5.


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 1.1
text layer 1.2
text layer 2
text replacement
deletion 1
insertion 1


back to index