[  1]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 16.Con–
[  2]  densatio differt a compressione, quod haec
[  3]  requirit restituendi se conatum.       
[  4]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 17. Corpore
[  5]  compresso tantundem alterius rarefieri
[  6]  debet, et contra.       
[  7]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 20. Forte
[  8]  solum aerem comprimi posse reliqua tantum ra–
[  9]  tione aeris quem continent.       
[ 10]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 42. Pon–
[ 11]  derari potest, quanto aer sit aqua etc.
[ 12]  aut se ipso tum compresso vel dilatato
[ 13]  comprimibilior vel dilatabilior, si am–
[ 14]  bolo (vel intrudendo imponatur) vel
[ 15]  educendo appendatur pondus.       
[ 16]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 43. Puncta
[ 17]  terrae purae sphaerica sunt, nec
dila–
[ 18] 
terine
rarefieri
nec densari posse
[ 19]  videntur. Ergo nec comprimi et dilateri.
[ 20]  (+ Debuisset prius agere de raro et den–
[ 21]  so quam compressione et dilatatione,
[ 22]  cum haec illas supponant. +) Par
[ 23]  est ratio de igne.        
[ 24]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 57.
Motus chor–
[ 25] 
tensae
se reducentis, vel pulsatae,
[ 26]  et omnino omnis restitutionis est acceleratus,
[ 27]  uti motus gravium, et motus descensus
[ 28]  funependuli. (+ Nisi causa externa re–
[ 29]  stitutionis item gravitatis esset,
[ 30]  non asset is motus acceleratus. +)       
[ 31]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 58.
Sagitta
[ 32] 
tensae chordae admota non discedit
ab ea
[ 33]  se restituente, nisi cum est in situ naturali
[ 34]  modo non sagitta sit levior chorda. (+
[ 35]  Non erat opus hac limitatione, et etsi
[ 36]  opus esset, tamen non levitas sola ad chor–
[ 37]  dam, sed nisus descendendi ad nisum im–
[ 38]  pellendi comparati rem efficerent. Quanquam
[ 39]  nec sic efficiant, quia sagitta non
[ 40]  movetur celerius imprimente, ergo nec de–
[ 41]  serit imprimens, nisi cum imprimens se–
[ 42]  qui non potest, id est quando se restituit.       
[ 43]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 59.
Ejus–
[ 44] 
dem chordae modo plus modo minus tensae ten–
[ 45] 
siones sunt ut tensionis excessus,
seu ut dif–
[ 46]  ferentiae. (+ Potuisset dicere planius:
[ 47]  tensiones esse ut lineas. Nam et totae
[ 48]  linea sunt ut differentiae. Et praetera si chor–
[ 49]  da non tensa comparetur cum seipsa tensa
[ 50]  non datur comparatio differentiarum
[ 51]  tensioni, esset enim quae 0 ad 1. +) Experien–
[ 52]  tia per appensa pondera hic opus.       
[ 53]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 61.
Omnia
[ 54] 
puncta chordae tensae [...] se restituentis mo–
[ 55] 
ventur inaequali motu.
Et ratio celeritatis
[ 56]  est, quae est ratio distantiae ab altero extre–
[ 57]  mo immobili (+ vel si nullum extremum
[ 58]  est immobile, a puncto aliquo medio vel
[ 59]  centro vel alio. Quanquam regulariter,
[ 60]  si libera sit omnino facta chorda im–
[ 61]  mobile illud sit centrum. Sed an vera
[ 62]  sit ista ratio motuum dubito. Deinde
[ 63]  si est an non sit in duplicata
[ 64]  potius ratione distantiarum, uti si brachia
[ 65]  librae inaequalia comparentur, et uti
[ 66]  se res habet in incremento motus gravium. +)       
[ 67]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 62. Motus
[ 68]  punctorum est ut vis tensionis.       
[ 69]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 63. Chorda
[ 70]  AB tensa tum in AD. tum in AE reducit se eodem
[ 71]  tempore, ita ut ejusdem chordae onmes reductio–
[ 72]  nes sint aequidiuturnae.        
[ 73]  Honorat. Fab. Tract. Phys. 1. lib. 2. prop. 64.
Acceleratio
[ 74] 
motus extremi puncti mobilis chordae tensae, [...] licet
[ 75] 
semper crescat, non tamen
[ 76]  ut motus gravium. Quia
[ 77]  motus gravium altius an tardius incipiat nihil in–
[ 78]  terest. At major celeritas reducentis quanto
[ 79]  magis tensum est. (+ Hinc ego concluserim contra–
[ 80]  rium reductionis motum non crescere sed de–
[ 81]  crescere. At contra sentit Honoratus velocitatem
[ 82] 
esse ut
crescere
incrementis perpetuo descendentibus
[ 83]  ad numeros impares, et ita si primum 7, secundum
[ 84]  erit 7 + 5, tertium
datur
punctum temporis
[ 85] 
dati
intervalli 7 + 5 + 3, quartum 7 + 5 +
[ 86]  3 + 1. Ego prope crediderim perpetuo decrescere
[ 87] 
reductionis
celeritatem. Quia perpetuo crescit tarditas
[ 88]  diductionis aequali data potentia.
+)
Accedit
[ 89]  quod
aer
Elater
quatenus semel impletus, non impellit,
[ 90]  tantum autem impletur ejus, quantum reducitur,
[ 91]  ut proinde necesse sit in omni reductione,
[ 92]  omnia inversa esse ad motum gravium, imo in
[ 93]  genere in restitutione. Contra potentia vim
[ 94]  faciens aequaliter tensura debet augeri ea
[ 95]  proportione qua motu gravium, et utra sen–
[ 96]  tentia verior, Angli judicent. +)       
[ 97]  Prop. 66.
Velocitas totalis acquisita ab extremo
[ 98] 
puncto post decursum totale spatium excessus
[ 99] 
est ad acquisitam post decursam datam
[100] 
partem ejusdem spatii, ut triangulum
[101] 
sub spatio toto et prima velocitate ad tra–
[102] 
pezium residuum ejusdem trianguli cui detra–
[103] 
ctum est aliud triangulum sub differentia
[104] 
spatiorum et illo velocitatis gradu qui com–
[105] 
petit
infeanti
instanti
utrumque spatium connectenti
[106]  velocitates acquisitae ab extremo puncto.       
[107]  Prop. 68.
In partibus spatii aequalibus sunt ut numeri
[108] 
impares descendentes.
[Prop.] 69.
In motu accelerato
[109] 
gravium velocitatis incrementa vel excessus
[110] 
sunt ut tempora.
Prop. 70.
In reductione
[111] 
chordae tensae temporibus aequalibus acqui–
[112] 
runtur aequalia velocitatis momenta.
[113] 
Prop. 64.
74.
Tensio fit vel utraque extremitate
[114]  mobili, vel utraque immobili, vel altera
[115]  mobili altera immobili.
Prop. 66.
76.
Chordae
[116]  ejusdem extensae pulsatae reducti–
[117]  onem esse aeque diuturnam sive longius ad–
[118]  ducatur sive minus, patet, quia sonus semper ae–
[119]  que acutus, etsi major ob majorem aërem disper–
[120]  sum. (+ Materia reductionis motus augeatur,
[121]  an minuatur, sic probare potes.[+)] Tende
[122]  duas chordas aequales aequaliter,
[123]  diduc in medio, ut in arcubus solet aeque longe,
[124]  in altero impone glandem chordae,
[125]  ut in quibusdam arcubus, in altero
[126]  impone glandem prope punctum
[127]  restitutionis deberet huc motus esse celer–
[128]  rimus quod contra omnem rationem et exper–
[129]  ientiam esse judico. (+ NB.[+)] vibratio chor–
[130]  darum pulsatarum est ut perpendiculi
ergo aeque diuturne
[131] 
sed
observata tantum inversione. Ratio in–
[132]  versionis, quia descensus gravium causa in
[133]  medio est,
reductionis
restitutionis
intus, et
[134]  quia grave cessante impulsu pergit ob impetum
[135]  acceptum: chorda non pergit, ob tantum loci repletum.       


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 2
text replacement
deletion 1
insertion 1
editor's change


back to index