[1]  Si quod corpus ageretur sive impelleretur ad motum semper aequali vi nempe a mente sibi indita,
[2]  (nulla enim alia vis talis esse potest) et moveretur in vacuo, semper a principio motus sui
motus
ad
[3]  medium spatii percurrendi triplo plus temporis poneret, quam a medio ad finem, et sic consequenter.
[4]  Quia vero nullum tale vacuum dari potest, sed quodcunque spatium existat semper aliquo modo resistit;
[5]  ista semper resistentia crescit in proportione Geometrica ad celeritatem motus, adeo ut eo tandem deveniatur
[6]  ut non amplius sensibiliter augeatur celeritas, possitque determinari quaedam alia celeritas finita, cui
[7]  nunquam erit aequalis. Quae a vi gravitatis impelluntur, cum ista gravitas non agat semper
[8]  aequaliter tanquam anima, sed sit quoddam aliud corpus quod jam est in motu, nunquam potest rem gravem
[9]  tam celeriter impellere quam ipsum
moveatur
movetur
, sed etiam in vacuo minueretur semper impulsus in proportione
[ 1]  Notavi pyxidem optime clausam in qua fuerat aqua odorata per totum hyemem, cum vere illam
[ 2]  aperui, aquam cum quodam impetu exiliisse, nempe hyeme partes densae frigore fuerant in
[ 3]  eam introductae, quas veris calor non tam facile expellebat, ideoque aqua ista erat intus quasi compressa,
[ 4]  idem in omnibus fere fieri puto, ut veris calor, cum non facile rarefiat ea quae hyeme densata sunt,
[ 5]  id efficere cum quodam impetu, cum eousque crevit, ut praevaleat, et hunc impetum ad eorum quae
[ 6]  vere generantur ortum conferre existimo.
Dum vina nova aut cerevisiae bulliunt hoc fit
[ 7]  Dum vina nova aut cerevisiae bulliunt, hoc fit ex contrarietate motuum qui sunt
in ipsis
inter
eorum partes
[ 8]  quae proinde locum ampliorem requirunt, et fluidas particulares inter se, velut in angulis contingentiae admittunt;
[ 9]  unde oritur calor, ita quoque fit concoctio alimenti in ventriculo animalium. Ut calx et aqua neutrum
[10]  est calidum separatim, ita etiam vinum ex uvis statim eductum non bulliret, sed tantum quod per aliquod
[11]  tempus cum racemis maceratur, ex quorum contraria natura hunc calorem accipit, cujus agitatione postea perfectius
[12]  miscetur, atque adeo minus facile corrumpi potest; mutuatur enim quasi quosdam nervos a
ramorum
racemorum
duritie,
[13]  quibus materia fluida, firmatur et
circa
contra
aeris circumjacentis motus ad corruptionem tendentes defenditur.        
[14]  Dicimus aerem multa mixta
generare potius quam
corrumpere potius, quam
generare, contra solem dicimus ea
[15]  generare potius quam corrumpere, quod vel ideo fit, quia motus aeris est imbecillus, et in diversas partes
[16]  sive inordinatus, et proinde quae ab eo sunt alterata non habent facultatem conservandi sui in eodem
[17]  statu, ideoque non dicimus ea
esse
habere
formas perfectas, sed esse tantum res corruptas; contra vero solis
[18]  motus est uniformis sive ordinatus et fortior, et proinde quae ab illo formam acceperunt, plerumque illam
[19]  habent magis durabilem, quanquam hoc variet frequenter propter dispositiones subjecti.        
[20]  Senes habent capillos albos, et animalia in frigidis regionibus nata albos pilos, contra Aethiopes nigerrimos,
[21]  idem etiam de cute, quod fit quoniam calore intus et extra majore existente, excrementa ista ex corpore
[22]  exeuntia saepius interrumpunt fluxum suum quae interruptio nigrum calorem efficit, facit etiam ut Mauri intortos
[23]  et mollissimos habeant capillos, contra in aliis regionibus minor calor crassiores particulas emittit, quae singulae
[24]  cum sint pellucidae satis duntaxat interrumpuntur ad efficiendum album colorem, non nigrum, et crassos capillos non tenues ut Maurorum.        
[25]  Pilos crispos fieri certum est, quod cuticula proportione densior est quam cutis cumque radices agant in cute per
[26]  cuticulam transeuntes, oblique inflectuntur; patet Aethiopes istam cuticulum habere densiorem, quod calido
[27]  aere siccatur; aetate autem cuticulae meatus augentur, et saepe qui in juventute crispi erant non sunt amplius
[28]  in senectute; contra fieri potest ut morbo lapsis crinibus ista cuticula densetur, crispique renascantur, cum prius fuissent
[29]  plane recti quod in quodam observavi.        
[ 1]  Lacrymae sunt sudor oculorum quod patet ex eo quod omnis res oculos calefaciens elicit lacrymas.         Sudor
[ 2]  non differt ab ea materia quae exhalat e corpore per insensibiles transpirationes, nisi copia, cruditate, et
[ 3]  salsedine, quia cum magis laxentur meatus cutis, fit aqua quod alioqui esset aer, sed cera in oculis est lentor
[ 4]  sudoris, ut pili et furfures la crasse, sudant quippe multum glandulae et cerebrum, quodque exudat lentius et crassius est.
[ 5]  Urina est eadem pars sanguinis per renem interpolata, qualis est sudor per cutem, nisi quod paulo crassior sit.
[ 6]  Ex lacte tria excernuntur, serum, pingue seu butyrum, et siccum cutem
caillé
.        
[ 7]  Saccarum est sal glutinosum, atque si quod glutinosum est ex saccaro tolleretur, salsum remaneret; sanguis
[ 8]  eodem modo dulcis est, et quicquid est in eo glutinosum, abit in carnes, ideo residuus sudor est salsus.
[ 9]  Nimirum sudor ideo salsus est, quia cum sit ea sanguinis pars quae non facessit in carnes, nihil autem salis
[10]  agglutinetur carnibus propter suam siccitatem, qua potius
eos
eas
corroderet, ideo totus sal in sanguine existens,
[11]  redundat in sudorem et in urinas.        
[12]  Problemata promiscua: quare glacies non liquescit gradatim mollescendo ut cera
[13]  (+ nihil ascriptum ultra erat, nec alia problemata sequuntur +).        
[ 1]  prodeunt ex terra: copiosus vapor vi solis per unam terrae partem ascendit, atque circumjacente aere ejus motui
[ 2]  resistente partim siccatur, partim ejus fibrae, quae in rectum surgebant, in transversum volvuntur, unde fit
[ 3]  cortex, habens solum fibras transversas, cum e contra partes interiores habeant rectas si qui deinde meatus
[ 4]  occurrant, in cortice, vapor inter hunc et lignum ascendens per istos meatus oblongos solum in transversum, eorum
[ 5]  figuram sumit, et formatur in folia qui vero ex ipsa ligni medulla per lignum corticemque pervadit, quoniam
[ 6]  inter fibras partim rotundas partim transversas egreditur, fit rotundus, atque ex eo concrescit primo oculus arboris,
[ 7]  deinde flos, denique pomum, ut supra,
vel
fit
autem cavitas in medio omnium plantarum, vel aere vel medulla
[ 8]  plena; quoniam partes vaporis non plane recta sursum, sed oblique hinc et inde, ut patet ex fibris
[ 9]  lignorum quae ex iis sunt, solidiores versus corticem feruntur, manetque in medio quod levius est, ut sol inter planetas.
[10]  Plantae
quae
sub aquis nascuntur caeteris sunt magis fungosae et aereae quod vapor vi caloris per radices in
[11]  plantam surgens est totus fere aereus, in plantis autem quae crescunt in aere facile illius vaporis
tenuioris
tenuiores
[12]  partes expirant, manentque tantum sicciores ad constituendam plantam, (quae etiam ideo solidior erit in
[13]  monte quam in valle) sub aquis vero istae partes aereae continuitate aquae et lentore quodam ejus naturae
[14]  proprio retinentur, efficiuntque iccirco plantam magis porosam.


all layers on
all layers off
last version
text layer 1
text layer 2
text replacement
deletion 1
editors deletion
insertion 1
editor's change
editor's addition


back to index